Author: Dr. Chrystal de Freitas, author of Jake’s Kindergarten Checkup